Warunki użytkowania

Regulamin usługi SocialMachine stanowi umowę pomiędzy klientem/użytkownikiem i SocialMachine. Następujące warunki korzystania regulują korzystanie z witryny SocialMachine i ze wszystkich produktów i usługi oferowanych przez SocialMachine. SocialMachine jest znakiem towarowym UE firmy Adventis.pl Piotr Barłoga UE VAT 7282583488 znajdującej się w Warszawie. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze warunki korzystania, użytkownik nie jest upoważniony do dostępu lub korzystania z witryny SocialMachine lub świadczonych usług tutaj. Użytkownik może używać strony SocialMachine i jej usług, jeżeli zgadza się i są przestrzeganie niniejszych warunków korzystania, a także wszelkie warunki dodatkowe, specyficzne dla poszczególnych usług. Niniejsze warunki korzystania mogą być aktualizowane od czasu do czasu. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że dalsze korzystanie z witryny sieci web SocialMachine i usług po takiej aktualizacji oznacza akceptację takich zmodyfikowane Warunki użytkowania. Za pomocą tej strony internetowej, wyrażasz, że akceptuję warunki korzystania z tej strony internetowej i usług. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie możesz używać SocialMachine.

1. Ogólne definicje

Przepisy i warunki, warunki użytkowania, ToS – tego dokumentu, w języku angielskim, w tym Polityka prywatności dostępna na stronie: https://socialmachine.io/terms-of-use
Domeny, Portal, aplikacji, platformy, System wymiany – wszystkich stron internetowych w domenie i poddomen w następujący adres url: socialmachine.io
Użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, które jest zarejestrowane na portalu
Konto użytkownika – chroniony przez login i hasło konta użytkownika. Konto użytkownika przechowuje wszystkie bieżącej aktywności użytkownika, saldo punktów i uruchomiony przez użytkownika własnej kampanii. Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji konta użytkownika, po pomyślnej aktywacji. Aktywacja konta następuje potwierdzenie adresu e-mail użytkownika przy użyciu specjalny link, użytkownik otrzyma na własny wcześniej podanego adresu e-mail. Po aktywacji użytkownik może zmienić jego e-mail, ale to musi być e-mail ważne i aktywne konto, użytkownik ma prawo do korzystania. Użytkowników za pomocą fałszywych informacji podczas rejestracji lub zmiana ich ustawień osobistych do fałszywych danych może być zawieszone lub zakazane.
Kampania – dodane przez użytkownika wszelkiego rodzaju linki, strony internetowej, zadania, więzi społecznych, takich jak podoba, Podziel go, plusy, filmy itp.
Punkty – standard punktów, które użytkownik może mieć, zdobyć, zakupu lub spożywać

2. Opis usług

Aplikacja SocialMachine jest platforma reklamowa, Social Media umożliwia udostępnienie swoich zasobów dla promocji i reklamy usług klienta. Rejestracja w portalu jest wolna od opłat. Portal udostępnia również płatne usługi dla zarejestrowanych użytkowników.
Korzystając z naszego portalu, użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie urządzeń do obsługi strony na własny koszt, w tym systemu operacyjnego i oprogramowania niezbędnych do prawidłowego przeglądania Internetu, modem i dostęp do Internetu (w tym uiszczenia wszystkich opłat związanych z takim dostępem).
SocialMachine jak platforma reklamowa nie sprzedaje fanów na Fanpage. Nigdy nie poprosimy o nazwy użytkowników i hasła do serwisów social media.

3. Za pomocą portalu

Rejestracja – /A/ użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto, użytkownik oświadcza, że podczas rejestracji, dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodnie z faktami i jego adres e-mail istnieje. Użytkownik jest monitowany o ochronę ich login i hasło do portalu i nie powinno dać go osobom trzecim.
/B/ ważne! Nie można kupować lub sprzedawać swojego konta w SocialMachine. Nie można tworzyć wiele kont. Także nie można korzystać z VPN, Proxy lub innych narzędzi do zmiany adresu IP. Nie można robić niczego co mógłby wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić prawidłowe działanie SocialMachine.
Kampanie – /C/ użytkownika można dodać nieograniczoną liczbę kampanii, stron lub łącza tylko do miejsc, gdzie użytkownik ma pełne prawo do korzystania, oznacza to, że jest właścicielem strony, profil, fanpage, łącza itp. do którego dodana jest kampanie lub użytkownik ma stosownego zezwolenia lub zgody prawowitego właściciela.
/D/ ważne! Jest zakazane dodawanie kampanii, które promują inne systemy marketingowe, social media lub systemy wymiany. Zabronione jest dodawanie kampanii na materiały mające charakter erotycznych, pornograficznych lub wulgarnych lub oszczerczych innych użytkowników, stron trzecich lub innych podmiotów. Nie można dodawać linków do wirusów, innego złośliwego kodu, warez, nielegalnego oprogramowania, witryn torrent, robić próby zakłócania lub odcięcie dostępu do witryn sieci Web, komputerów (DOS, ataki DDOS, fałszowanie DNS), phishing, nieautoryzowanych prób łamania zabezpieczeń komputera lub sieci lub wszelkiego rodzaju nielegalnych treści. Zabrania się używania naszego serwisu do materiałów które łamią prawo międzynarodowe, Unii Europejskiej lub USA. Jeśli masz jakieś informacje o łamaniu warunków, prosimy o informację. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu użytkownik zostanie usunięty z SocialMachine i w razie potrzeby zostaną powiadomione odpowiednie służby. Użytkownik wykorzystuje funkcjonalność portalu o własne ryzyko i potwierdza, że SocialMachine jest zwolnione z odpowiedzialności za skutki działania portalu, w wyniku którego na przykład witryny, kliknięć został usunięty z indeksów wyszukiwania silnika lub zmieniły pozycje w Rankingach wyszukań, został zablokowany, usunięte lub utracone, na przykład (z) profile lub fanpage na portalach społecznościowych, tzn. Facebook, Google +, YouTube, Pinterest, Instagram lub innych sieci społecznych. Spółgłosek w zdarzenie że użytkowników strony, łącza itp. staje się niedostępne z jakiegokolwiek powodu (np. serwer obsługujący podany adres URL jest wyłączony lub jest niedostępny, przekroczony, nieprawidłowy certyfikat SSL lub pokazów będzie aktywny, ale z wewnętrznego serwera błędy, błędy 404 i inne rodzaje wspólnych lub niezbyt często błędy związane z Internet) użytkownik nie odbędzie SocialMachine odpowiedzialny za te błędy. Wszystkie lub dowolnego ruchu sieciowego, kliknięć, realizacje dostarczone użytkownikowi w tym czasie przestojów nie zostaną zwrócone. /G/ użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia żadnego punktu regulaminu, Portal podejmują działań naprawczych, na przykład: usuwanie błędnie zdobytych punktów z konta użytkownika.
Punkty – /H/ użytkownika dla każdego kliknięcia lub realizacji innych kampanii użytkownik otrzymuje pewną ilość punktów. /I/ otrzymany lub zakupionych punktów użytkownika można użyć do promowania własnych kampanii lub wygenerować własne kupony. Punkty i kupony z punktami nie może być przedmiotem sprzedaży, ani prawo zbywalne prawa własności. /J/ użytkownika poprzez promowanie własnych kampanii, generowanie własnych cupons zużywa punktów z jego konta użytkownika, które zostały przypisane przez użytkownika z danej kampanii, kupon, zużycie jest bezzwrotna. /K/ punkty zdobyte przez użytkownika i przechowywane na koncie użytkownika zostanie ważność po 12 miesiącach, kiedy użytkownik stał się nieaktywnego użytkownika, to znaczy od czasu ostatniego logowania konta użytkownika. /L/ zakupione usługi/punktów – użytkownik, który kupił punkty i usług rozumie i zgadza się, że użytkownicy obowiązek zapłaty wszystkich obowiązujących podatków lokalnych, stanowych, federalnych lub zagranicznych na prowizji. Użytkownik zgadza się niezwłocznie zwrócić i zabezpieczać SocialMachine wszelkie roszczenia i naliczania podatków przez obce Państwo, i/lub lokalnych opodatkowanie organ i inne koszty i szkody, wynikające z lub w związku z zakupionych usług/punkty w SocialMachine . Ważne! Nie musisz kupować punkty za pomocą oszustwa kart kredytowych lub rachunków płatniczych, również nie do kupna lub sprzedaży z punktów od zewnętrznej strony. Wszystkie obciążenia zwrotne lub odwrócone transakcje dokonane na Twoje płatności doprowadzi do blokady konta. Zawieszenie to będą następnie oceniane w zależności od i zgodnie z przyczyn, które doprowadziły do jego.
Anty-cheat polityki, konto użytkownika blokady/zakazane – /M/ każdej próby w jakikolwiek sposób oszukiwać lub włamać się do systemu będą rejestrowane. /N/ Jeśli możemy wykryć wszelkie próby oszustwa, oszukać, hack (np. nie lubię po kiedy otrzymane punkty użytkownika lub zadania) lub jakiejkolwiek aktywności, która łamie naszych warunków korzystania, mamy prawo do bloku/zakazane konta użytkownika. /O/, które nie informujemy, że Twoje konto zostało zablokowane ze względu na wykryte oszustwa, oszukiwać lub hack prób. Wszystkie stałe zbanowany/p / kont będą archiwizowane i nie można zarejestrować przy użyciu tej samej adresów e-mail lub nazwy użytkownika.
Program partnerski – każdego zarejestrowanego użytkownika nowe i aktywne, użytkownik otrzyma określoną liczbę punktów.
Reklamacje i zwroty – skarga powinna wysyłane na nasz adres e-mail (support@socialmachine.io). Portal będzie rozpatrzenia reklamacji i wysyła odpowiedź do użytkownika w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostawy. Użytkownika, który kupuje wypłacane usług/punkty dostępne na portalu mają prawo do korzystania z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania usługi/punktów, tylko wtedy, gdy punkty serwisowe nie zostały wykorzystane. Użytkownik, który chce skorzystać z powrotu, musi do wysłał wiadomość do naszego e-maila (support@socialmachine.io) z następujących elementów: dane kupującego (kontaktowe e-mail); stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość; informacje, które nie jest 14 dni od daty doręczenia dostarczane przez jeszcze; Informacje o nazwie zakupione usługi; daty otrzymania usługi; Data zakupu; o cenę usługi (ze zniżką jeśli było); oświadczenie o zwrot niewykorzystanych usług.
Usunięcie konta użytkownika – Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku, punktów zgromadzonych przez użytkownika na koncie nie będą wymieniane na gotówkę lub każdym rzeczowego, lub nie mogą być bezpośrednio przesyłane do innego użytkownika i wraz z usunięciem konta zgromadzonych punktów na koncie zostaną utracone. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie konta zostanie potwierdzone i nie jest odwracalne.

4. Normy społeczne, witryn innych firm, usług stron trzecich i informacje osób trzecich

Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z portalu zgodnie z tymi przepisami, zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego i norm społecznych. To jest zabronione, w jakikolwiek sposób, naruszania praw osób trzecich, w szczególności, prawa własności intelektualnej osób trzecich, praw autorskich, praw do obrazu, dobre imię, cześć, itp. Osoby posiadające ważne informacje dotyczące bezprawnego charakteru udostępnionego łącza, Strona internetowa, fanpage, wideo itp., lub inne naruszenie warunków korzystania użytkownik powinien wysłać te informacje na nasz adres e-mail (support@socialmachine.io). W takich przypadkach portalu podejmują odpowiednie działania naprawcze.
Portal może przekierowanie do innych stron internetowych lub w inny sposób zawierają odwołania do informacji, dokumentów, oprogramowania, materiałów lub usług świadczonych przez inne strony przez łącza udostępnione przez użytkowników zarejestrowanych na portalu. Te witryny mogą zawierać informacje lub materiały, że niektórzy ludzie mogą znaleźć niewłaściwe lub obraźliwe. Tych witryn i stron nie są pod naszą kontrolą i potwierdzasz, że my nie są odpowiedzialni za dokładność, przestrzeganie praw autorskich, legalność, dobre obyczaje lub jakiegokolwiek innego aspektu zawartości takich stron, ani nie jesteśmy odpowiedzialni za błędy lub przeoczenia w dowolnym odniesienia do innych stron lub ich produktów i usług. Włączenie takiego łącza lub odniesienia jest dostępna jedynie dla wygody i nie oznacza poparcia lub stowarzyszenie z, witryny lub strony przez nas lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych. Jednak jeśli uważasz, że link, Strona internetowa, fanpage, itp. świadczone przez innego użytkownika narusza czyjeś dobre imię lub dobry Proszę daj nam znać o tym na adres e-mail (support@socialmachine.io)
Portal deklarują, że nie jest związany z takich firm jak Google, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Twitter, innych sieci społecznych. Portal nie gwarantują wykonanie usług świadczonych przez strony trzecie, które nie są związane z portalem i zadeklarować w ich usług, że korzystają z portalu. Użytkownika przy użyciu usług osób trzecich, które są związane z portalu, deklaruje, że który odbiega od roszczeń, w tym finansowych z portalu. W przypadku, że nie jesteś pewien, że firma lub strona trzecia jest skojarzony z portalu prosimy o kontakt na nasz adres email (support@socialmachine.io)

5. Różne

Warunki użytkowania wejdą w życie w dniu 01 lutego 2017. Jeśli masz wszelkie pytania, komentarze, zastrzeżeń, sugestie dotyczące niniejszego regulaminu, polityki prywatności lub Portal, skontaktuj się z nami.
Regulamin podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na konflikty zasad prawnych.
Portalu oświadcza, że warunki mogą zostać zmienione, w takim przypadku, Portal będzie poinformować wszystkich użytkowników o planowanej zmiany wprowadzone przez wprowadzenie ujednoliconego tekstu nowy Regulamin obok stary Regulamin, również Portal wyśle stosowne informacje na e-mail Dres, które użytkownik użyte podczas rejestracji na portalu. Zmiany przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o nowych warunków użytkowania.

REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY 24

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Reklamacje
IV. Postanowienia końcowe

I. Definicje

1. AKCEPTANT – ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.

2. PŁATNIK/UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta
SERWIS/SERWIS PRZELEWY24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

3. PŁATNOŚĆ – dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Systemu. Każda płatność jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer Płatności, kwotę, Identyfikator, metodę. Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:
a) Oczekująca – płatność oczekująca na wpłatę,
b) Weryfikowana – płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
c) Do wykorzystania/Przedpłata – płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
d) Dokonana – Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Sprzedawcy,
e) Błędna – Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
f) Zwrócona – zwrócona Klientowi z konta Serwisu

4. PANEL TRANSAKCYJNY – Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.

5. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem którego Płatnik przekazuje PayPro SA (PayPro) środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno – rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.

6. DZIEŃ ROBOCZY (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) – dzień w godzinach pracy DialCom24, PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka DialCom24., PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy”

II. Postanowienia ogólne

1. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

2. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.

3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.

4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.

5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.

6. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące: a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24 b) dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.

7. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.

9. Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.

10. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.

11. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

12. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.

13. Przedpłaty
a) Płatnik może zapłacić w Serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty – numer Płatności
b) Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w Serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.
c) Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.
d) Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej przedpłaty.
e) Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
f) Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.
g) Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.

14. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.

III. Reklamacje

1. Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).

2. Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Instytucji pośredniczących.

IV. Postanowienia końcowe

1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Spółki, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z par.2

2. Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby PayPro.

3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).

4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.

5. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.

6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest PayPro oraz DialCom24.

7. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.